موسسه علمی و پژوهشی علم اندیش با چندین سال سابقه موفق و درخشان در پروژه های علمی کشور به همت تیمی متشکل از نخبگان دانشگاه های برتر ایران در راستای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای تاسیس گردید.

در حال حاضر موسسه علم اندیش با اتمام رساندن بالغ بر ۱۰۰۰ کار علمی در کنار رضایت بالای درخواست دهنده های کار، تجربه بزرگ و ارزشمندی در این راه کسب نموده است. همچنین خط مشی این موسسه همواره ارتباط و تعامل بین دانشجو و محقق در حین انجام پروژه بوده است تا با برقراری این ارتباط نقش مشاوره ای و مثبت در به انجام رساندن هر چه بهتر و رضایت بخش تر پروژه ها ایفا کند.

هم اکنون تیم علم اندیش با بیش از ۱۰۰ نفر از نخبگان دانشگاه های برتر کشور در رشته های مختلف دانشگاهی جهت انجام کارهای علمی و مشاوره ای به صورت دورکاری در داخل و خارج کشور در ارتباط است.

 امید است که بتوانیم با مشاوره ها و آموزش های علمی کمکی هر چند کوچک به دانشجویان عزیز داشته باشیم.